Odporúčam do budúcnosti začať aktivity na otvorenie novej pobočky v Piešťanoch. Vzhľadom na solventnú klientelu z arabských krajín máme informácie, že kupujú látky na celé bály. Informácia priamo odtiaľ  : )

Vymyslieť techniku na zber mailových adries na účely rozposielania newslettrov

Na Azet nemám prihlasovacie údaje. Prosím o zmenu Mickiewiczovej 14 na 12 a Outlet a vytvoriť profil pre Obchodnú 44 .

Ak to s ANjel-om myslíme marketingovo vážne, musíme nájsť tvár spoločnosti. Niekto kto sa postaví pred objektív a bude nositeľom značky.

komplet zaindexovanie

Vytvoriť šablónu na návleky na skener + Vianočná tématika

Spracované interview s p. Kubikovou. Nahodené na soc. siete i web.

Máme vysvedčenie z Google:

Bratislava:
anjel: 256
dobry textil: 148

Michalovce:
galanteria michalovce: 41
anjel metrový textil e shop: 37

Martin:
anjel: 61
metrovy textil: 45
galanteria martin: 23

Zvolen:
dobry textil: 112
anjel: 44

Humenné:
galanteria humenne: 33
anjel metrový textil e shop: 32

Vranov:
anjel metrový textil e shop: 45
metrovy textil: 36

ANJELSKÉ ŠTÓLY:
Zmena tituliek facebooky
Zmena titulky web
Novinka web
Google novinka na všetky predajne
Príspevok všetky facebook a Instagram profily
Sponzorovaný Bratislava 16,-
Sponzorovaný Michalovce 10,-
Sponzorovaný Košice 14,-
Pridané storíčka 2 dni za sebou
Nové YouTube video / 403 organických zhliadnutí
Michalovce vytlačený plagát

Príprava konceptu a zhŕňanie podkladov na e-shop

Mobilná aplikácia Anjel

Online poukazy na zakúpenie cez e-shop